Samenwerking

In mijn praktijk werk ik veel samen met deze mensen en bedrijven.

Buro Zelfstandigen Friesland

Als ondernemer ben je door de Covid-19 maatregelen in een zeer vervelende situatie beland en een oplossing daarvoor lijkt mogelijk niet dichtbij. Om jezelf in die situatie staande te houden kan het soms helpen dat je met iemand kunt praten over wat dit met je doet, als mens. BZF.nu biedt ondersteuning in de vorm van ervaren coaches die hierover met je kunnen sparren. Ondersteuning in de vorm van dit type gesprekken kan zorgen voor rust, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin jij en je naasten zich bevinden.

Ben jij een ondernemer die met mij in gesprek wil? Dat kan. Er worden voor jou 3 coachings gesprekken gefinancierd. Je kunt hiervoor rechtstreeks contact met mij opnemen.

 

Buro Zelfstandigen Friesland helpt je verder!

Condole

Sicht coaching is te vinden in de Condole app. Ook onze activiteiten voor mensen in rouw, worden hier vermeld.

 

Praktijk voor Zorg , Ontwikkeling en Welzijn

Veel trainingen ontwikkel en geef ik samen met Wieke van der Veen van Praktijk voor Zorg , Ontwikkeling en Welzijn. Haar ervaring en deskundigheid zijn een inspiratie voor me. 

Ook de ontmoetingsdag Ruimte voor verlies is een gezamenlijk initiatief.

www.z-o-wel.nl/                      Wieke en Engelien in de pers

CED groep

Voor de CED groep organiseren Wieke van der Veen en ik een aantal uitvoeringen van de training Omgaan met rouw en verlies op school voor leerkrachten, intern begeleiders en medewerkers in de kinderopvang/b.s.o. Ook de verdiepingscursussen over dit onderwerp worden via CED groep aangeboden. De scholing wordt online verzorgd. 

www.cedgroep.nl

 

E-learning SDB Groep

Ik heb in 2021 meegewerkt aan de totstandkoming van de e-learning Omgaan met verlies voor medewerkers in de zorg voor SDB Groep.

 

Meer Training & Advies

Bij coachen en begeleiden van teams in hun ontwikkeling werk ik graag samen met Erna van der Meer van Meer Training & Advies.

Wij verzorgen eveneens samen praktische trainingen en workshops rondom het thema plezier in je werk.

Janneke Oosten, praktijk voor verlies en rouw

Janneke is mijn fijne en deskundige kamergenoot in de praktijkruimte. We werken graag samen en organiseren een aantal keer per jaar een activiteit zoals een december bijeenkomst of een wandeling voor mensen in rouw.

 

Mijn Handreiking

In Groningen werkt Sicht coaching samen met Marjanne Leistra van Mijn Handreiking voor begeleiding bij verlies, laatste levensfase, rouw en massage. 

www.mijnhandreiking.nl

Suzan Bosch

Suzan Bosch en ik hebben het concept "krachtsteentjes" ontwikkeld.

Suzan geeft o.a. creatieve loopbaanbegeleiding en begeleiding van transities, kunstprojecten

Suzan Bosch

 
 

Online staat Sicht coaching vermeld op

 
Rouwverwerkingsapp Condole:

Home - Condole - Digitaal condoleanceboek en rouwwverwerkingsapp

Verwijsbestand Landelijk Steunpunt Verlies:

https://www.steunbijverlies.nl/index.php/verwijsbestand-sbv

Verwijsbestand Opleidingsinstituut Buro Nazorg:

https://www.buronazorg.nl/verwijsbestand

Lutografie:

https://www.lutografie.nl/

Bureau Zelfstandigen Friesland:

Coaches | BZF.NU

Laatste wens, wegwijzer bij afscheid:

Laatstewens.nl - Dé bedrijvengids voor een persoonlijke uitvaart

 

 

 

LB-C

Ik word ondersteund door Larissa Bakker met technische zaken rondom mijn website en sociale media uitingen

Samen bereik je meer. Wil je de mogelijkheden verkennen?

Neem contact op!