Samenwerking

In de praktijk werk ik veel samen met deze mensen en bedrijven.

Praktijk voor Zorg , Ontwikkeling en Welzijn

Veel trainingen verzorg ik samen met Wieke van der Veen van Praktijk voor Zorg , Ontwikkeling en Welzijn.

Ook de ontmoetingsdag Ruimte voor verlies is een gezamenlijk initiatief.

www.z-o-wel.nl/                      Wieke en Engelien in de pers

CED groep

Voor de CED groep organiseren Wieke van der Veen en ik een aantal uitvoeringen van de training Omgaan met rouw en verlies voor verschillende onderwijs niveau's. Ook de verdiepingscursussen over dit onderwerp worden via CED groep aangeboden. In 2021 wordt de scholing (ook) aangeboden op een cursuslocatie in Friesland.

www.cedgroep.nl

 

Meer Training & Advies

Bij coachen en begeleiden van teams in hun ontwikkeling werk ik graag samen met Erna van der Meer van Meer Training & Advies.

Wij verzorgen eveneens samen praktische trainingen en workshops rondom het thema plezier in je werk.

Mijn Handreiking

In Groningen werkt Sicht coaching samen met Marjanne Leistra van Mijn Handreiking voor begeleiding bij verlies, laatste levensfase, rouw en massage. 

www.mijnhandreiking.nl

Suzan Bosch

Creatieve loopbaanbegeleiding en begeleiding van transities, kunstprojecten

Suzan Bosch

 
 

LB-C

Ik word ondersteund door Larissa Bakker met technische zaken rondom mijn website en sociale media uitingen

Landelijk Steunpunt Verlies

Ik ben opgenomen als rouw- en verliesbegeleider in het verwijsbestand van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

www.steunbijverlies.nl

Samen bereik je meer. Wil je samenwerken?

Neem contact op!