Samenwerking

In de praktijk werk ik veel samen met deze mensen en bedrijven.

Praktijk voor Zorg , Ontwikkeling en Welzijn

Veel trainingen verzorg ik samen met Wieke van der Veen van Praktijk voor Zorg , Ontwikkeling en Welzijn.

www.z-o-wel.nl/

CED groep

Voor de CED groep organiseren we een aantal uitvoeringen van de training Omgaan met rouw en verlies voor verschillende onderwijs niveau's. Ook de verdiepingscursussen over dit onderwerp worden via CED groep aangeboden.

www.cedgroep.nl

Ons aanbod zijn de cursussen: S5150, S5151, S5152, S5156, S5157, S5162

Meer Training & Advies

Bij coachen en begeleiden van teams in hun ontwikkeling werk ik graag samen met Meer Training & Advies.

www.meertrainingenadvies.nl

Mijn Handreiking

In Groningen werkt Sicht coaching samen met Marjanne Leistra van Mijn Handreiking voor begeleiding bij verlies, laatste levensfase, rouw en massage. 

www.mijnhandreiking.nl

Landelijk Steunpunt Verlies

Ik ben opgenomen als rouw- en verliesbegeleider in het verwijsbestand van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV)

www.steunbijverlies.nl

Samen bereik je meer. Wil je samenwerken?

Neem contact op!