Hoe werkt Sicht coaching?

Jouw vraag is mijn uitgangspunt. Dat kan gaan om een CV-check, uitgebreid loopbaantraject , begeleiding in je persoonlijke ontwikkeling of ondersteuning bij jouw rouwverwerking. Wat jouw vraag ook is, ik geloof dat werkelijk contact, verbindend communiceren en mijn invoelend vermogen het meest wezenlijk zijn.

Tarieven en vergoedingen

2024

Particulier:

Tarief particuliere cliënt: € 75 euro per uur, € 112,50 euro voor anderhalf uur begeleiding. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Tarief jongeren en studenten: € 75 euro voor anderhalf uur begeleiding, inclusief btw.

Er is de mogelijkheid om een tarief naar draagkracht af te spreken indien de kosten voor jou te hoog zijn.

Vergoedingen:

Vergoeding van rouwbegeleiding, rouwtherapie (psychosociale zorg) is mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit valt onder alternatieve/complementaire zorg. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico wordt niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis. Je kunt ook kijken op https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Heb je geen aanvullende zorgverzekering of vergoedt jouw zorgverzekering dit niet, dan kun je begeleiding soms toch (gedeeltelijke) vergoed krijgen; via je werkgever, de arbo dienst of bedrijfsarts; als waardevol onderdeel van ziekteverzuimpreventie of -begeleiding. Via het opleidingsbudget van je werkgever, in de CAO van jouw organisatie staan bijvoorbeeld mogelijkheden voor een loopbaan budget, het inzetten van uren of het delen van de kosten van coaching/begeleiding. Informeer bij je leidinggevende of HR afdeling.

Werkgever/organisatie:

Een overzicht van de tarieven voor coaching en begeleiding voor werkgevers, organisaties zijn op aanvraag beschikbaar, deze bedragen zijn exclusief btw. Je kunt me hierover mailen of bellen.