Hoe werkt Sicht coaching?

Jouw vraag is mijn uitgangspunt. Dat kan gaan om een CV-check, uitgebreid loopbaantraject , begeleiding in je persoonlijke ontwikkeling of ondersteuning bij jouw rouwverwerking. Wat jouw vraag ook is, ik geloof dat werkelijk contact, verbindend communiceren en mijn invoelend vermogen het meest wezenlijk zijn.

Individuele begeleiding

Bij individuele coachings- of begeleidingstrajecten starten we met het kennismakingsgesprek/de intake. Hierin bespreken we je vraag en kijken we of er een wederzijdse 'klik' is. Het is belangrijk dat we vertrouwen hebben in elkaar en in de samenwerking. Vervolgens bespreken we wat voor soort begeleidingstraject passend is; dit is altijd maatwerk. De gesprekken kunnen ook gevoerd worden yn 't Frysk. Contact via video-/beeldbellen behoort ook tot de mogelijkheden.  

 

Online coaching

Sicht coaching biedt ook online rouwbegeleiding aan via Lutografie. Op deze manier ben je bezig met je rouwverwerking in je eigen omgeving. Je werkt op je eigen laptop, tablet of I Pad in je eigen tempo op de momenten dat het jou uitkomt. Naar behoefte kun je gesprekken hierover hebben met Engelien, als rouwcoach.

Lees meer

Trainingen

Sicht coaching biedt trainingen op maat aan op het gebied van o.a. ‘passie in je werk’, ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘samenwerking’ en 'rouw op de werkvloer'. Dit kan voor organisaties, teams of een groep belangstellenden. 

Lees meer

Locatie

De praktijkruimte is gevestigd in het Voel Je Goed Centrum, Fonteinland 7 C te Leeuwarden.

Er is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid voor de deur. In de naastgelegen wijk kan men 2 uur gratis parkeren (blauwe zone). Trein- en busstation bevinden zich op loopafstand.

Desgewenst kunnen we ook video-/beeld bellen of gebruik maken van een wandeling in de natuur. In overleg stemmen we af, hoe en waar de gesprekken plaats vinden. 

Klik hier voor meer info over Voel je Goed centrum

Tarieven en vergoedingen

2024

Particulier:

Tarief particuliere cliënt: € 75 euro per uur, € 112,50 euro voor anderhalf uur begeleiding. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Tarief jongeren en studenten: € 75 euro voor anderhalf uur begeleiding, inclusief btw.

Er is de mogelijkheid om een tarief naar draagkracht af te spreken indien de kosten voor jou te hoog zijn.

Vergoedingen:

Vergoeding van rouwbegeleiding, rouwtherapie (psychosociale zorg) is mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dit valt onder alternatieve/complementaire zorg. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico wordt niet aangesproken. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor je verzekeringspolis. Je kunt ook kijken op https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Heb je geen aanvullende zorgverzekering of vergoedt jouw zorgverzekering dit niet, dan kun je begeleiding soms toch (gedeeltelijke) vergoed krijgen; via je werkgever, de arbo dienst of bedrijfsarts; als waardevol onderdeel van ziekteverzuimpreventie of -begeleiding. Via het opleidingsbudget van je werkgever, in de CAO van jouw organisatie staan bijvoorbeeld mogelijkheden voor een loopbaan budget, het inzetten van uren of het delen van de kosten van coaching/begeleiding. Informeer bij je leidinggevende of HR afdeling.

Werkgever/organisatie:

Een overzicht van de tarieven voor coaching en begeleiding voor werkgevers, organisaties zijn op aanvraag beschikbaar, deze bedragen zijn exclusief btw. Je kunt me hierover mailen of bellen. 

Registraties

Ik ben opgenomen als psychosociaal werker in het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Deze beroepsvereniging stelt kwaliteitseisen aan mij en de praktijk (ook met betrekking tot bij- en nascholing).
Tevens is via de NFG een klacht- en tuchtrechtprocedure overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd.

AGB code E. Ruyter: 90118130

AGB code Sicht coaching: 90094021

Verder ben ik te vinden in het verwijsbestand rouwbegeleiders opleidingsinstituut van Buro Nazorg

Omdat ik de scholing Poptalk bij Rouw en verlies © in 2023 heb gevolgd bij Trudy Borst mag ik deze methode inzetten in mijn praktijk. 

 

Meer weten? Neem contact op