Rouw en je werk

Rouw zet je niet uit tijdens werkuren....

 

 

 

 

Rouw op de werkvloer

Rouw is een grillig proces en vraagt veel van je; zowel mentaal als fysiek. Zo beinvloedt het bijvoorbeeld sterk je concentratie vermogen. Tegelijkertijd wordt er iets van je gevraagd in de werksituatie. Hoe een medewerker ondersteund wordt tijdens het reintegreren, is cruciaal. Soms wil of moet de medewerker te snel (volledig) terugkeren terwijl er op het werk geen ruimte wordt geboden voor het verdriet. Dan is de kans groot dat de medewekrer burn-out raakt, met als gevolg langdurig zieke verzuim. 

Managers, HR adviseurs en collega's spelen een zeer belangrijke rol. Het is enorm belangrijk dat zij weten wat de impact is van een ingrijpend verlies op de medewerker en wat ze kunnen doen om de communicatie open te houden. Het aanbieden van rouwbegeleiding is een mogelijkheid om een werknemer te ondersteunen.

"Na het overlijden van een dierbare komen mensen vaak in de knel met hun werk. Dat zegt vakbond CNV, die recent een onderzoek liet doen onder 1100 werkenden." Het onderzoek werd uitgevoerd door Maurice de Hond.

Lees het hele artikel van de CNV hier

Hoe kan Sicht helpen

Sicht coaching kan ondersteunen door individuele begeleiding van de medewerker, maar biedt ook een praktische training aan voor leidinggevenden en HR adviseurs. Daarnaast is begeleiding van een bijeenkomst voor een groep medewerkers of een afdeling mogelijk. 

Omdat het om maatwerk gaat, spreken we vooraf altijd de wensen en mogelijkheden door.