Rouw en je werk

Rouw kun je niet "uitzetten" tijdens werkuren....

 

 

 

 

Rouw op de werkvloer

Rouwen is een grillig proces en vraagt veel van een medewerker; zowel mentaal als fysiek. Zo beinvloedt het bijvoorbeeld sterk je concentratie vermogen. Tegelijkertijd wordt er iets van je gevraagd in een werksituatie. Hoe een medewerker ondersteund wordt tijdens het reintegreren, is cruciaal. Soms wil of moet de medewerker te snel (volledig) terugkeren terwijl er op het werk geen ruimte wordt geboden voor het verdriet. Dan is de kans groot dat de medewerker vast loopt in het rouwproces en burn-out raakt, met als gevolg langdurig ziekteverzuim. Tegelijkertijd is werk, net als collega's van grote waarde wanneer de terugkeer goed begeleid wordt. 

Managers, HR adviseurs en collega's spelen een grote rol. Het is enorm belangrijk dat zij weten wat de impact is van een ingrijpend verlies op de medewerker en wat ze kunnen doen om de communicatie open te houden. Het aanbieden van rouwbegeleiding is een mogelijkheid om een werknemer te ondersteunen in zijn of haar rouwverwerking.

"Na het overlijden van een dierbare komen mensen vaak in de knel met hun werk". Dat zegt vakbond CNV, die recent een onderzoek liet doen onder 1100 werkenden. Het onderzoek werd uitgevoerd door Maurice de Hond.

Lees het hele artikel van de CNV hier

Wat kan Sicht betekenen?

Sicht coaching kan ondersteunen door individuele begeleiding van de medewerker, maar biedt ook een praktische training aan voor leidinggevenden en HR adviseurs. Daarnaast is begeleiding van een bijeenkomst voor een groep medewerkers of een afdeling mogelijk na een ingrijpende gebeurtenis zoals ernstige ziekte of het (plotseling) overlijden van een collega. Omdat het om maatwerk gaat, spreken we vooraf altijd de verwachtingen en mogelijkheden door.  

Wil je als leidinggevende, HRM professional, casemanager verzuim of vertrouwenspersoon een praktische training volgen over dit onderwerp? Bekijk dan het trainingsaanbod op dit gebied.